Naše produkty a potraviny označené začkou BIO jsou produkty ekologického zemědělství, které mohou být po pravidelné každoroční kontrole certifikovány kontrolní organizací (v našem případě se jedná o BIO CZ-001 KEZ o.p.s.). Pro splnění požadavků certifikace je nutné přesně dodržovat postupy a předepsané evidence.

Dále na naše potraviny dohlíží Krajská veterinární správa, která prostřednictvím svých veterinárních inspektorů dohlíží na kvalitu výroby potravin. Inspektoři KVS odebírají vzorky např. masa a zasílají je k laboratorní kontrole na rezidua nežádoucích látek. Naše maso 100 % splňuje požadavky kladené na ekologické potraviny, což dokazuje protokol z takovéto kontroly