BIO Angus Česká Sibiř

Spojené rodinné farmy rodin Votavovi a Proškovi, které se zabývají ekologickým chovem skotu masného plemene Aberdeen Angus v regionu Česká Sibiř.

 

Naší realizovanou ideou je chovat extenzivním způsobem odolné plemeno v tvrdých přírodních podmínkách České Sibiře.

Extenzivním způsobem chovu je míněn venkovní (neustájený) chov, v období vegetace spásá skot pastviny a v zimním období je přikrmován výhradně nasušeným senem a připravenou senáží, které jsou získávány sečením luk v našem mikroregionu.

Při tomto způsobu chovu sice skot pomaleji roste, avšak zaručuje nejvyšší kvalitu hovězího masa.

V roce 2017 obhospodařujeme celkem 72 ha a chováme přibližně 75 ks skotu různých věkových kategorií.

V letošním roce nám byl kontrolní organizací KEZ udělen certifikát ekologické produkce.

Na začátek srpna 2017 připravujeme na farmě otevření prodejny našeho hlavního produktu - hovězího masa v bio kvalitě.

Část stáda na pastvě

Oblíbené odkazy